Formiranje cijene usluga

FORMIRANJE CIJENE USLUGA

 

 

 • Našu bismo suradnju voljeli započeti razgovorom u kojem ćemo upoznati tijek i način Vašeg poslovanja, potrebe i očekivanja. Ukoliko je već na početku suradnje moguće utvrditi obujam poslovanja, potrebe te opseg usluga koje ćemo pružati, predlažemo da se i sama cijena računovodstvenih usluga ugovori u paušalnom mjesečnom iznosu.

 • Naime, cijena usluga ovisi i gradi se na različitim čimbenicima: koja ste vrsta poreznog obveznika (poduzeće, obrtnik dobitaš ili dohodaš, fizička osoba, itd.), vrsta djelatnosti koju obavljate, veličina i intenzitet poslovanja (mjesečni broj dokumenata, potreba za posebnim izvješćima i popunjavanjem različitih obrazaca), broj zaposlenih osoba, stručne usluge na zahtjev poduzetnika, ostale usluge na zahtjev poduzetnika, popusti odobreni na temelju ugovaranja dugoročne suradnje ili primjerice popust ukoliko se radi o poslovnom subjektu u mirovanju ili na početku svog poslovanja, usluge savjetovanja, konzultacije, itd.

 • Ukoliko se ugovara, vrsta i količina usluga prilagođava se potrebama svakog pojedinog korisnika pa se tako utvrđuje i sama cijena usluga. Naša je osnovna namjera da s korisnikom utvrdimo opseg usluga, kojim ćemo biti u mogućnosti pružiti mu sigurni oslonac, podršku i praćenje u svakodnevnom poslovanju, na način da i sama cijena bude prihvatljiva korisniku. Svojom uslugom u mogućnosti smo obuhvatiti vođenje cjelokupnog poslovanja, od planiranja poslovnih aktivnosti preko njihove realizacije i analize realiziranog, no naravno, sve ovisno o potrebama i željama svakog pojedinog korisnika.

 • Pružanje kvalitetne računovodstvene usluge vrlo je odgovoran i ozbiljan posao i stoga je bez međusobnog upoznavanja gotovo nemoguće utvrditi unaprijed cijenu, no ovdje dajemo primjer minimalnih mjesečnih paušalnih iznosa po pojedinim vrstama djelatnosti, za korisnike koji imaju 1 zaposlenog te do 30 ulazno/izlaznih dokumenata mjesečno. Paušal ne obuhvaća devizno poslovanje, financijsko poslovanje, poslove kontrolinga, kadrovske poslove kao ni sve ostale poslove analitičkog kreiranja knjigovodstvenih dokumenta, analiza, itd.
 • Ovdje navedeni primjer paušala obuhvaća slijedeće standardne računovodstveno-knjigovodstvene poslove:

 • dnevnik knjiženja i glavna knjiga

 • knjiga ulaznih i izlaznih računa

 • salda-konti kupaca i dobavljača

 • osnovna sredstva i obračun amortizacije

 • knjiženje blagajne i obračunatih putnih naloga

 • obračun plaća

 • obračun PDV-a i izrada ostalih poreznih evidencija

 • e-fina i e-porezna
 • CIJENA ZA PODUZEĆA – PRAVNE OSOBE I FIZIČKE OSOBE OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT*

  Proizvodnja 1.600,00 kn mjesečno
  Ugostiteljstvo 1.400,00 kn mjesečno
  Trgovina 1.300,00 kn mjesečno
  Uslužne djelatnosti 1.000,00 kn mjesečno
  Nisko profitabilne uslužne djelatnosti 720,00 kn mjesečno

  CIJENA ZA SAMOSTALNE DJELATNOSTI – OBRTNIKE (FIZIČKE OSOBE OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK)*

  Proizvodnja 1.200,00 kn mjesečno
  Ugostiteljstvo 1.100,00 kn mjesečno
  Trgovina 1.000,00 kn mjesečno
  Uslužne djelatnosti 720,00 kn mjesečno
  Nisko profitabilne uslužne djelatnosti 285,00 kn mjesečno

  * navedene cijene ne sadrže PDV.

 • Dio naše usluge je i preuzimanje dokumentacije koju je potrebno obraditi kod korisnika, u krugu od 30 km bez ikakve naknade (udaljenije, uz naknadu koju ćemo prethodno dogovoriti). Jednako tako, u slučaju potrebe ili hitnosti, dokumentaciju možemo obraditi izravno kod korisnika.

 • Tijekom naše suradnje, obavit ćemo zasigurno mnoštvo pojedinačnih usluga i aktivnosti, ni ne navodeći ih, iz razloga što su one kao takve same po sebi nužne i razumljive. No, u osnovi svega je vrijeme, koje je i za nas i za vas, jedini ograničeni i neobnovljivi resurs poslovanja te ukoliko će rast i razvoj vašeg poslovanja, koji su nam zajednički cilj i želja, zahtijevati ulaganje više vremena i s naše strane, tada ćemo vas zamoliti da na osnovi naše dotadašnje uspješne zajedničke suradnje razmotrimo budući opseg i cijenu usluga.

 • Ne želimo da imate ikakvih skrivenih troškova te ćemo iz tog razloga, u slučaju neplaniranih troškova, potrebe za nekom vrstom usluge koju prethodno nismo zajednički razmotrili, odnosno svega što izlazi van okvira ugovora kojim smo definirali međusobnu suradnju ili izvan našeg cjenika, izraditi ponudu i od vas zatražiti suglasnost te tek nakon toga pristupiti obavljanju usluge.
 • DD EKSPERT j.d.o.o. - Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija"