Strojarstvo

STROJARSTVO

 

 

 • izrada zavarivačke dokumentacije (planovi zavarivanja, WPS-ovi, dnevnici zavarivanja)

 • priprema zavarivača za atestiranje prema EN 287-1

 • nadzor zavarivačkih radova

 • edukacija i organizacija zavarivanja i zavarivačkih radova

 • edukacija zavarivačkog osoblja

 • edukacija osoblja za dobivanje certifikata prema normi ISO 3834

 • edukacija o zavarivačkim strojevima i opremi

 • edukacija o kontroli zavara i zavarenih spojeva (nerazorne i razorne metode)

 • sigurnost na radu kod zavarivanja

 • izrada svih vrsta strojarskih nacrta (sklopni i radionički nacrti)
 •