Nerazorna ispitivanja - NDT

Ispitivanja izvodi inženjer za zavarivanje (IWE/EWE) certificiran prema normi HRN EN ISO 9712, stupanj 2.
Proces ispitivanja koje se provodi sadrži:

  • izrada radne upute za ispitivanje
  • provođenje ispitivanja u proizvodnom pogonu ili na terenu
  • izrada ispitnog izvješća

Vizualna metoda (VT)

Ispitivanje zavara i materijala vizualnom metodom površinska je metoda kontrole i obuhvaća direktnu i indirektnu tehniku kontrole. Direktna tehnika kontrole je kontrola pomoću vida samog operatera a indirektna tehnika je kontrola pomoću opreme koja olakšava pristup nepristupačnim mjestima (unutrašnjost cijevi, rezervoara...) Oprema kojom se izvodi indirektna tehnika kontrole dijeli se na boroskope i videoskope. Opremljeni smo videoskopom kojim možemo kontrolirati unutrašnjost cijevi, rezervoara i ostalih skrivenih mjesta koja su nedostupna ljudskom oku.

Penetrantska metoda (PT)

Penetrantska metoda provodi se obojenim i fluorescentnim tekućim penetrantima te se pomoću ove metode ispituju površinske greške kao što su pukotine i poroziteti.
Pošto je metoda osjetljivija od vizualne metode pomoću nje možemo detektirati i ostale površinske greške kod zavara (zajedi, naljepljivanja...)
Penetrantsku metodu je moguće iskoristiti i za kontrolu nepropusnosti kod raznih konstrukcija kod kojih se traži nepropusnost.
U našem radu koristimo:

  • crveno-bijelu tehniku
  • fluorescentnu tehniku.

Magnetska metoda (MT)

Magnetska metoda kontrole zavara i materijala provodi se kada želimo biti sigurni da na površini zavara ili materijala nema indikacija grešaka koje ne možemo zamijetiti vizualnim pregledom.
Postoje različite tehnike magnetiziranja ispitivanog komada a najraširenija tehnika u proizvodnji i na terenu je tehnika magnetiziranja elektromagnetnim jarmom.
U ispitivanju magnetskom metodom koristimo elektromagnetski jaram renomirane tvrtke MAGNAFLUX-TIEDE.
Indikacije grešaka otkrivamo pomoću:

  • tekućih fluorescentnih magnetskih čestica i UV lampe LABINO
  • tekućih obojanih magnetskih čestica
  • suhih magnetskih čestica